YILDIZLARIN KURANDA GEÇEN AYETLERİ

KURANI KERİMDE YILDIZLAR VE BURÇLAR

Kadir gecesi, Kur’ân’ı, sema-yı dünyaya indirdik”Kadr, 92/1

En’am Suresi, 76. ayet: Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: “Bu benim Rabbimdir.” Fakat (yıldız) kayboluverince: “Ben kaybolup-gidenleri sevmem” demişti.

*****

En’am Suresi, 97. ayet: O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu bulmanız için size yıldızları var edendir. Bilebilen bir topluluk için Biz ayetleri birer birer (bölüm bölüm) açıkladık.

*****

Araf Suresi, 54. ayet:

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.

*****

Yusuf Suresi, 4. ayet: Hani Yusuf babasına: “Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) on bir yıldız, Güneş’i ve Ay’ı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm” demişti.

*****

Nahl Suresi, 12. ayet: Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.

*****

Nahl Suresi, 16. ayet: Ve (başka) işaretler de (yarattı); onlar yıldız(lar)la da doğru yolu bulabilirler.

*****

Saffat Suresi, 6. ayet: Şüphesiz Biz dünya göğünü ‘çekici bir süsle’, yıldızlarla süsleyip-donattık.

Saffat Suresi, 88. ayet:  Sonra yıldızlara bir göz attı.

Tur Suresi, 49. ayet: Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da O’nu tesbih et.

Necm Suresi, 1. ayet: Battığı zaman yıldıza andolsun;

Vakıa Suresi, 75. ayet: Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim.

Mürselat Suresi, 8. ayet: Yıldızlar ‘örtülüp (ışıkları) silindiği’ zaman

Tekvir Suresi, 2. ayet: Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman

İnfitar Suresi, 2. ayet: Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman

Tarık Suresi, 3. ayet: (Karanlığı) Delen yıldızdır.

Nur Suresi, 35. ayet: Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; Çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir.

(Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu Kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, herşeyi bilendir.

*****

Melekler de Ruh da oraya bir günde çıkıp yükselirler ki mesafe­si elli bin yıldır.”

Kehanet Yalnızca Yüce Olan Rahmandandır.

Bizler ise Onun Ol demesiyle Yıldızların Adıyla Şifa Yolunda

Onun Yıldız Tozuyuz.

Sevgiler …

 

error: Uyarı: İçerik Kopyalanamaz !!