Melek Nedir?

Allah tarafından yaratılmış, çeşitli şekillerde görülebilen, zor işlere gücü yeten, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah’a itâatten ayrılmayan latîf varlıklar” diye tarif edilir. Melekler, duyu organlarımızla idrak edilmeyen, gözle görülmeyen ruhâni ve nurâni varlıklardır.

Allah insanla birlikte ölene dek onunla olan iki özel melek yaratmıştır. Be meleklere Kiramen katibin denir.
Ayrıca bunların ayrı ayrı isimleri ‘Rakib ve Atid‘ tir.

Be melekler insan hesap verdiği ana kadar onunla birlikte olurlar ve dünyada yaptıklarından dolayı ona şahitlik ederler.

Kuranı kerimde bu melekler hakkında şöyle buyrulmuştur:

 

“Üzerinizde yaptıklarınızı koruyucu melekler vardır. Onlar şerefli, değerli kâtiplerdir. Her yaptığınızı bilirler.” (İnfitâr, 82/10-12)

 

Melekleri diğer varlıklardan ayıran bir takım özellikler vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

*Melekler nurdan yaratılmıştır.

*Nûrânî ve rûhânî varlıklardır.

*Melekler Allah’a isyan etmezler.

*Melekler devamlı Allah’a ibadet ederler.

*Melekler kanatlı,son derece süratli ve güçlü varlıklardır.

*Melekler Allah’ın emir ve izni ile çeşitli şekil ve kılığa bürünebilirler.

*Melekler gözle görülmezler.

 

Yazdıklarınıza dikkat edin , evrene ulaşıyor. Sözlerinize dikkat edin Allaha gidiyor. Kalbinize dikkat edin Hayatınıza maal oluyor…

 

CEBRAİL 

Vahiy getiren Melek Haberleşme meleğidir.

Kudreti Müjdeli haberdir. (Yazı yazarken yardım isteyebilirsiniz)

 

MİKAİL

Tabiat olayların sorumlu meleğidir. Allah En yakındır anlamını taşır. Koruyucu Meleğidir.

(Yardıma İhtiyacınız Olduğunuzda Çağırabilirsiniz)

 

İSRAFİL

Kıyamet günü geldiğinde sura üfleyen şifa veren melektir.

(Ruhsal sıkıntılar için şifa için Çağırabilirsiniz)

 

AZRAİL

Ölüm Meleğidir.  (Rüyalarınıza Mesaj için Çağırabilirsiniz)

Müjdeleyici Melekler Allahu Teala’nın mü’min kulların üzerine inerler, mü’min kulların ölüm anında   cennet ile müjdelerler. mü’min kulların kıyamet gününde  emin olarak ve cennet ile müjdelerler.

 

Allah (c.c) İbadet Eden Melekler: Semada gökte olan melekler, hiç durmadan  aralıksız Allah-u Teala’yı zikreder, Allah(c.c) tesbih ederler, Allah(c.c) rüku ve secde eden melekler vardır. melekler bunu yaparken kibirlenmez, usanmaz ve yorulmazlar.

 

Muakkibât Melekleri: İnsanları Takip Eden Melekler

Kiramen Katibîn Melekleri: İnsanın sağ omzunda ve sol omzunda yaptığı  iyilikleri ve işlediği kötülüklerini yazan iki melektir.

Seyyahun MelekleriBu melekler Dünyada dolaşarak zikir meclisi ararlar.

İnsanı Suretlendirip

Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla Görevli MeleklerDoğmamış çocuğun ana Rahminde suretlendirip O doğmamış çocuğun Rızkını, Ecelini, Cinsiyetini ve Halini Yazmakla görevli Meleklerdir.

error: Uyarı: İçerik Kopyalanamaz !!