Gün İçerisinde Negatif Enerjiyi Alan Su

Gün içerisinde içiniz Daraldığında Yada Sıkıldığında Enerjinizin Düştüğünüzü Hissettiğinizde

Bu duaları bir bardak suya okuyup içebilirsiniz. Üzerinizdeki olumsuz enerjiyi atacaktır.

Ve suyu içerken.

Üzerimdeki Negatifliği Olumsuz Enerjiyi Atıyorum

Havva Annemizin Eli

Rabbimin Şifası olsun Diyerek Gökyüzüne Bakınız.

11 Ayetel kürsi

11 Fatiha süresi

11 Felak Nas

11 sefer La iahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

11 La havle vela kuvvete illa billah il aliyyil azim

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya latif (yedi kere) ya Allah edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya halikü külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat (hacetini söyle) akdi haceti fiy hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ya Allah ya Allah ya Allah .

________ŞİFA OLSUN________